Megújult stratégia mellett vár dinamikus növekedést az Appeninn Nyrt.

2022
február
10
Hírek

Elsősorban core business ingatlanportfoliója fejlesztésétől és újabb akvizícióktól vár idén további árbevétel-növekedést és eredményjavulást az Appeninn Nyrt. – áll Társaságunk Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett, megújított üzleti stratégiájában. Az Appeninn Nyrt. a bővülés feltételeit magas hozamot ígérő, jó minőségű magyarországi, valamint a CEE és a SEE régióban található irodaépületek akvizíciójával fogja megteremteni, amihez a forrást … Continued


Elsősorban core business ingatlanportfoliója fejlesztésétől és újabb akvizícióktól vár idén további árbevétel-növekedést és eredményjavulást az Appeninn Nyrt. – áll Társaságunk Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett, megújított üzleti stratégiájában. Az Appeninn Nyrt. a bővülés feltételeit magas hozamot ígérő, jó minőségű magyarországi, valamint a CEE és a SEE régióban található irodaépületek akvizíciójával fogja megteremteni, amihez a forrást döntően a turisztikai portfólióját képező projekttársaságok értékesítésével kívánja előteremteni.

Növekvő forgalom, javuló eredmények

Az ingatlan bérbeadásból származó árbevétel további növekedésére és az EBITDA érték folytatódó javulására számít az idei évben az Appeninn Nyrt. Társaságunk új üzleti stratégiájából kiderül: az ingatlan bérbeadásból származó árbevétel a 2020-as 7,4 millió eurót követően előzetes számok szerint, tavaly elérte a 9,2 millió eurót, idén pedig 9,8 millió euróra emelkedhet. Ezzel párhuzamosan az – átértékelés nélkül számított – EBITDA a 2020-as 4,3 millió eurót követően tavaly 4,8 millió euró lehet, idén pedig 5,2 millió euróra emelkedhet. Az Appeninn Nyrt. eszközértéke a 2020-as 172,4 millió euróhoz képest idén akár 225 millió euróra nőhet. A 2021 évre vonatkozó adatok a könyvvizsgálatot követően kerülnek a jogszabályban meghatározott módon közzétételre, így azok az éves zárás és a könyvvizsgálat során még változhatnak. 

Fókuszban az irodaházpiac és a kereskedelmi ingatlanok

Az Appeninn Nyrt. február 10-én döntött üzleti stratégiája felülvizsgálatáról és módosításáról. A társaság 2018. júniusában fogadta el azt az 5 éves üzleti stratégiáját, amelyet alapvetően továbbra is követendőnek tart. Így az új stratégia is az irodaházpiacot jelölte meg első számú célszegmensként: az Appeninn Nyrt. a további bővülést magas hozamot ígérő, jó minőségű, elsősorban Budapesten továbbá a CEE és SEE régióban és található irodaépületek akvizíciójával fogja elősegíteni. 

A másik stratégiai célszegmens a kiskereskedelem területe. Itt iparági szakértők bevonásával, gondos megtérülési számítások alapján, az Appeninn Nyrt. továbbra is bővíteni kívánja a portfóliót, amelyet a közép- és kelet- és dél-európai piacokon való megjelenés egészíthet ki.

Az Appeninn Nyrt. kiadható core portfolióterülete már megközelíti a 80 ezer négyzetmétert, amely kihasználtsága tavaly elérte a 92 százalékot. A részvényesi értékteremtést pedig a gyengébb hozamú vagy később termelőre forduló elemek divesztíciójával is erősíteni kívánja a társaság, ami a 2019 óta megkezdett turisztikai fejlesztéseket is érintheti.

Ingatlanszakmai befektető társaságként az Appeninn Nyrt. kizárólag a pénzügyi és üzleti szempontokat mérlegelve hoz döntést projektjeiről minden esetben. Ezen szempontokat követve Társaságunk a fejlesztések szempontjából optimális időben és kockázati ponton, megfelelő profitmarzs mellett kívánja értékesíteni a turisztikai portfólióját képező projektcégeket.

Hatékonyságnövelés és regionális terjeszkedés

Az Appeninn Nyrt. üzemi eredményének további javulását segítheti ingatlanportfóliója energiahatékonyságának javítása. A turisztikai portfólió értékesítésével felszabaduló források lehetővé teszik a meglévő core portfólió – az ESG-kritériumoknak megfelelő – fejlesztését, valamint további ebbe illeszkedő elemek akvirálását egyaránt. Ehhez kapcsolódó cél a közép- kelet- és dél-európai piacokra történő kilépés. A pandémiás helyzet és a fejlesztési projektek forrásigénye megnehezítették a regionális nyitást, ám a stratégiamódosítás erre is megteremti a lehetőséget. 

A régióban találhatók érettebb, ezért alacsonyabb hozamú, de kisebb kockázatot hordozó piacok, például Lengyelország, Szlovákia, és ellenkezőleg, az éretlenebb, magasabb hozamot ígérő, de jelentős kockázatú piacok is, mint például Szerbia, Horvátország, Románia vagy Bulgária. A tervek szerint a kétféle piactípus egy-egy jól megválasztott eleme jelentheti majd az Appeninn Nyrt. külföldi célpiacait.

Társaságunk meggyőződése, hogy a regionális terjeszkedést gondos szelekciót követően, megfelelő helyi szakmai partnerek kiválasztásával érdemes elkezdeni oly módon, hogy reális esélye legyen egy méretét tekintve komoly, jelentős üzleti potenciállal rendelkező ingatlanportfólió kialakításának.

Stabil finanszírozás

Finanszírozási oldalról tekintve, Társaságunk még 2019-ben sikeresen, 20,1 milliárd forint kibocsátási értékkel vett részt a Növekedési Kötvényprogramban(NKP), és azt követően is kereste a hosszú távú, fix kamatozású finanszírozási megoldásokat. A Scope Ratings GmbH2021 évben a Társaság NKP kötvényének minősítését megváltoztatta, azonban a módosított üzleti stratégiában megfogalmazott célok teljesítése az eredeti minősítés reparációját is lehetővé teszi. 

A társaság pénzügyi helyzetének további javítása irányba tett fontos lépés volt az is, hogy 2021. év végén sikeres refinanszírozási megállapodás született az MFB Zrt.-vel, összesen 25,5 millió euró összegben felvett korábbi hiteleinek kiváltásáról. Mindez az Appeninn Nyrt. számára közép- és hosszútávon biztosítja a kiegyensúlyozottabb likviditás-menedzsmentet és az NKP-ból származó források hatékony felhasználását további stratégiai céljainak eléréséhez.